VİZYON, MİSYON ve DEĞERLER
 


Vizyon & Misyon
Şark İnşaat'da, yurt içi ve dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey ; Vizyon ve değerler tarafından belirlenir. Fakat bunların üzerinde, ŞARK olmanın ne demek olduğunu tanımlanır.

Mükemmellik
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. ŞARK standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. ŞARK'nın, şirket içi sistemleri arasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır.

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, ŞARK tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

Yenilik
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir , daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Hız
Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur.

Güvenlik "Sıfır Kaza" politikası ŞARK İnşaat için hem bir hedef hem de bir başarıdır. ŞARK, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

Toplumun iyi bir üyesi olmak Yurt içinde ve dışında, endüstriyel, ticari ve altyapı tesisleri için yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet gösteren ŞARK'ın misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu
toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.

ŞARK Çalışanları
ŞARK, tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, ŞARK'ın değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, ŞARK İnşaat ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.

25 yıldır Özellikle yurtiçi ve Yurtdışında birçok yerinde edindiğimiz iş tecrübesinin doğruladığı ilkelerle yoğurarak oluşturduğumuz sağlam yapıyı ;

• Geleneklere bağlı, aynı zamanda yenilik ve gelişmelere açık olarak gelecek kuşaklara taşımak,

• Toplumdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle en iyi şekilde mal ve hizmet üretmek.

• Çağdaş gelişmelere ayak uydurup ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirerek en yüksek değeri elde etmek.

• Dürüst, tutarlı, güvenilir olmak.

• Şirket hedeflerinin, ülke ve toplumun gelişmesine uyumlu olmasını sağlamak. Şark çalışanlarının en büyük hedefidir